Stichting Schrieverspad

De Stichting Schrieverspad is opgericht op 2 augustus 2018 en heeft als doelstelling:
-    De (financiële) ondersteuning van promotie en instandhouding van de streektaal van Achterhoek en Liemers
-    Het instandhouden van de paden, de parkeerplaats en de bomen die geplant zijn langs de paden op het Landgoed Kotmans in Miste
-    De instandhouding en promotie van geologische collecties op het Landgoed
En voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-    Het verwerven en verschaffen van financiële middelen die nodig zijn om beschreven doelstelling te bereiken
-    Het werven van schenkingen, legaten en erfstellingen
-    Het werven van vrijwilligers
-    Het werven van donateurs