Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 4 leden, waarvan tenminste één wordt benoemd op bindende voordracht van de Dialectkring Achterhook en Liemers, en één op bindende voordracht van de eigenaren van het Landgoed Kotmans. Aan een voordracht kan het bindend karakter niet worden ontnomen.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.