Beleidsplan

2018-2022

Bij de oprichting van de Stichting is het saldo dat door de Dialectkring middels de Kotmansavonden voor het onderhoud van het Schrieverspad bij elkaar is gebracht gestort als startkapitaal.

Het pad dat inmiddels bijna 15 jaar bestaat is toe aan groot onderhoud. De bomen hebben meer ruimte nodig, onderhout moet gekapt worden en de bomen gesnoeid. Het startkapitaal ad ruim
€ 2000,00 is niet voldoende om het noodzakelijke groot onderhoud te kunnen betalen. Daarom gaat het bestuur in 2018/2019 op zoek naar subsidies, donateurs en vrijwillige medewerkers om deze eerste grote klus mogelijk te maken.

Omdat de ruimte op het landgoed vrijwel geheel vol is geplant wordt met de gemeente Winterswijk overlegd over mogelijke uitbreiding van het Schrieverspad langs de Kotmansweg. Als de gemeente hier aan mee wil werken wordt het mogelijk om de traditie van het nomineren en toekennen van bomen nog een aantal jaren voort te zetten. Het bestuur van de Stichting zet zich hiervoor in.

De Stichting Schrieverspad maakt organisatie van de jaarlijkse Kotmansavonden ook in de komende jaren mogelijk in samenwerking met de Dialectkring.

Waar mogelijk zullen activiteiten worden georganiseerd die de bekendheid van het Schrieverspad verder bevorderen en de aandacht zullen vestigen op de unieke verbinding tussen natuur, landschap en streekcultuur.